BÁC SĨ TIIN: KINH NGUYỆT BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG VÌ SỐT XUẤT HUYẾT

BÁC SĨ TIIN: KINH NGUYỆT BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG VÌ SỐT XUẤT HUYẾT

Khi các bạn nữ bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết thường hay gặp triệu chứng rong kinh hoặc hành kinh không đúng chu kỳ.

MỚI NHẤT