Yêu

YÊU NHAU ĐẾN THẾ, VÌ SAO LẠI CHIA TAY?

Yêu nhau được hay không, cần cả hai người muốn, còn chia tay được hay không, chỉ cần một người muốn là được.