Yêu

AI CÒN NHỚ NGÀY BIẾT TIN 2 VẠCH, CẢM XÚC CỦA MÌNH RA SAO KHÔNG?

Mỗi người mỗi cảm xúc nhưng chung quy lại là không thể quên ngày 2 vạch, phải không các mẹ?