LỘ THÊM BẰNG CHỨNG LÂM TÂY VÀ YẾN XUÂN Ở CHUNG NHÀ, ĂN CHUNG BÁT, NGỦ CHUNG GIƯỜNG?

LỘ THÊM BẰNG CHỨNG LÂM TÂY VÀ YẾN XUÂN Ở CHUNG NHÀ, ĂN CHUNG BÁT, NGỦ CHUNG GIƯỜNG?

Không biết vô tình hay cố ý mà mới đây, cả Lâm Tây lẫn Yến Xuân đều khoe phòng ngủ y hệt nhau trên Instagram cá nhân.

MỚI NHẤT