KINH HOÀNG CẢNH CHUỘT GẶM NHẤM, XÉ THỊT HẢI ÂU ĐẾN CHẾT

KINH HOÀNG CẢNH CHUỘT GẶM NHẤM, XÉ THỊT HẢI ÂU ĐẾN CHẾT

Nhiều con hải âu con bị gặm đến trơ xương sau đợt tấn công của chuột.