Quyền lợi của người bị mất việc vì đại dịch COVID-19

23/03/2020 17:34

Vì đại dịch COVID-19 hiện nay nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, tiền lương để tồn tại. Vậy doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyền lợi của người bị mất việc ra sao?

Theo EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG/Plo.vn