HÌNH ẢNH VỊ BÁC SĨ NGỒI SỤP XUỐNG, ÔM MẶT KHÓC NỨC NỞ KHI KHÔNG THỂ ÔM CON TRAI VÀO LÒNG VÌ SỢ LÂY NHIỄM COVID-19 TỪ BỆNH VIỆN 'GÂY BÃO' MXH

HÌNH ẢNH VỊ BÁC SĨ NGỒI SỤP XUỐNG, ÔM MẶT KHÓC NỨC NỞ KHI KHÔNG THỂ ÔM CON TRAI VÀO LÒNG VÌ SỢ LÂY NHIỄM COVID-19 TỪ BỆNH VIỆN 'GÂY BÃO' MXH

Nhìn thấy cảnh con trai háo hức chạy ra cửa chào đón mình nhưng không thể ôm con vào lòng, vị bác sĩ ôm mặt che giấu giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.