Sống

BẠN BÈ ĐƯA BẰNG CHỨNG KHẲNG ĐỊNH NỮ SINH TỐ ANH RỂ BẠO HÀNH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT

Không chỉ có thành tích học tập tốt mà nữ sinh 15 tuổi còn được bạn bè nhận xét là hiền lành, không chơi bời, hay hỗn láo với ai.