DỰ TIỆC CƯỚI SANG TRỌNG, PHỤ HUYNH ĐỂ CON CHIẾM LUÔN SÂN KHẤU, BỊ NHẮC NHỞ CÒN NÓI: 'HƯ TỚI ĐÂU TAO ĐỀN TỚI ĐÓ!'

DỰ TIỆC CƯỚI SANG TRỌNG, PHỤ HUYNH ĐỂ CON CHIẾM LUÔN SÂN KHẤU, BỊ NHẮC NHỞ CÒN NÓI: 'HƯ TỚI ĐÂU TAO ĐỀN TỚI ĐÓ!'

'MC và quản lý của nhà hàng nói khan cổ đến bất lực với lũ trẻ vì phụ huynh kiên quyết không chịu giữ con'.

MỚI NHẤT