SÀI GÒN MÙA DỊCH: ẤM LÒNG THẤY MÌ TÔM, BÁNH TÉT, TRỨNG VỊT MIỄN PHÍ TRÊN KHẮP CÁC NẺO ĐƯỜNG

SÀI GÒN MÙA DỊCH: ẤM LÒNG THẤY MÌ TÔM, BÁNH TÉT, TRỨNG VỊT MIỄN PHÍ TRÊN KHẮP CÁC NẺO ĐƯỜNG

Đường phố Sài Gòn lúc này thì vắng. Nhưng đại dịch chẳng thể khiến sự tử tế của thành phố này bị 'bốc hơi'.