ĐƯỢC TẶNG Ô TÔ, CÔNG PHƯỢNG DÁN CHỮ 'MỚI LÁI' ĐỂ TỰ TIN HƠN KHI THAM GIA GIAO THÔNG TẠI HÀN QUỐC

ĐƯỢC TẶNG Ô TÔ, CÔNG PHƯỢNG DÁN CHỮ 'MỚI LÁI' ĐỂ TỰ TIN HƠN KHI THAM GIA GIAO THÔNG TẠI HÀN QUỐC

Được tặng ô tô, Công Phượng dán chữ 'mới lái' để tự tin hơn khi tham gia giao thông tại Hàn Quốc

MỚI NHẤT