tiin.vn

SAO

Sao

THÀNH LẬP ĐỘI ĐẶC NHIỆM RIÊNG ĐIỀU TRA PHẠM BĂNG BĂNG

Tổ đặc nhiệm này đã bay sang Mỹ vào tuần trước để chuẩn bị các công tác liên quan đến việc kiểm tra lại tài khoản của ekip nữ thần họ Phạm.