HOT: 'TÌNH CŨ PHÙNG THIỆU PHONG' NGHÊ NI BỊ BẮT GẶP VỀ NHÀ TRẦN KHÔN TRONG ĐÊM, CẶP ĐÔI TIẾP TỤC DÍNH NGHI ÁN 'PHIM GIẢ TÌNH THẬT'?

HOT: 'TÌNH CŨ PHÙNG THIỆU PHONG' NGHÊ NI BỊ BẮT GẶP VỀ NHÀ TRẦN KHÔN TRONG ĐÊM, CẶP ĐÔI TIẾP TỤC DÍNH NGHI ÁN 'PHIM GIẢ TÌNH THẬT'?

Trần Khôn - Nghê Ni cùng hợp tác với nhau trong dự án phim truyền hình 'Thiên thịnh Trường' được lên sóng trên truyền hình hồ năm vào năm 2018.