BẢN IPHONE 11 CHỈ DÀNH CHO AI 'SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH': FULL GIÁP TITAN, ĐÍNH VẢI ÁO LEN CỦA STEVE JOBS, GIÁ 225 TRIỆU ĐỒNG

BẢN IPHONE 11 CHỈ DÀNH CHO AI 'SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH': FULL GIÁP TITAN, ĐÍNH VẢI ÁO LEN CỦA STEVE JOBS, GIÁ 225 TRIỆU ĐỒNG

Mảnh vải từ chiếc áo len Steve Jobs từng mặc được đính lên chính thiết kế của bản iPhone này