Sành

FACEBOOK CHO PHÉP HÀNG LOẠT BÊN THỨ BA, BAO GỒM NETFLIX, SPOTIFY, AMAZON ... ĐỌC TIN NHẮN NGƯỜI DÙNG

Theo báo cáo mới nhất của New York Times, Facebook đã cho nhiều công ty như Netflix, Spotify, Amazon đọc tin nhắn riêng tư và dữ liệu của bạn bè.

Giải pháp cho nỗi lo nghiện thuốc lá

Giải pháp cho nỗi lo nghiện thuốc lá

Tạp chí sức khỏe | Tài trợ

MỚI NHẤT