ĐIỆN ẢNH VIỆT 2017: DOANH THU KHỞI SẮC, CHẤT LƯỢNG CÓ 'LÊN HƯƠNG'?

ĐIỆN ẢNH VIỆT 2017: DOANH THU KHỞI SẮC, CHẤT LƯỢNG CÓ 'LÊN HƯƠNG'?

Lo sợ từ những thất bại ê chề của loạt bom ‘xịt’ 2016, các nhà làm phim đã thực sự tạo ra những bước đi mới cho điện ảnh Việt 2017. Thế nhưng, đổi mới và đầu tư là một chuyện, thành công hay không còn phải dựa vào nhiều yếu tố!

MỚI NHẤT