BI HÀI CHUYỆN PHIM HOA NGỮ 2018: ĐIỂM DOUBAN SIÊU CAO NHƯNG RATING LẸT ĐẸT VÀ NGƯỢC LẠI

BI HÀI CHUYỆN PHIM HOA NGỮ 2018: ĐIỂM DOUBAN SIÊU CAO NHƯNG RATING LẸT ĐẸT VÀ NGƯỢC LẠI

Và hai tác phẩm tiêu biểu cho hai 'trường phái' này là 'Thiên thịnh trường ca' và 'Nương đạo'