VAI DIỄN CUỐI CÙNG CỦA MAI PHƯƠNG: VÌ QUÁ YÊU THƯƠNG NHAU MÀ ĐẾN CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ LÀM NGƯỜI TA GỤC NGÃ?

VAI DIỄN CUỐI CÙNG CỦA MAI PHƯƠNG: VÌ QUÁ YÊU THƯƠNG NHAU MÀ ĐẾN CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ LÀM NGƯỜI TA GỤC NGÃ?

Vai người phụ nữ bất hạnh trong 'Thần chết tập sự' tập 4 là vai diễn cuối cùng của Mai Phương trước khi nữ diễn viên qua đời vì ung thư.

MỚI NHẤT