BỨC XÚC TRƯỚC ALBUM MỚI BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP, HALSEY VỘI VÃ ĐÁP TRẢ VÀ NHẬN LẠI HẬU QUẢ ĐẮNG CAY

BỨC XÚC TRƯỚC ALBUM MỚI BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP, HALSEY VỘI VÃ ĐÁP TRẢ VÀ NHẬN LẠI HẬU QUẢ ĐẮNG CAY

Halsey đã mở đầu một năm mới với một sự cố 'vạ miệng' vô cùng nhạy cảm...