THE VOICE 2019: TRAI ĐẸP NƯỚC NGOÀI BỊ LOẠI ĐÁNG TIẾC, BẢO YẾN CHƯA NỔI ĐÃ 'TẬP LÀM SIÊU SAO'

THE VOICE 2019: TRAI ĐẸP NƯỚC NGOÀI BỊ LOẠI ĐÁNG TIẾC, BẢO YẾN CHƯA NỔI ĐÃ 'TẬP LÀM SIÊU SAO'

Tập 7 của The Voice 2019 đi qua, để lại những tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng xoay quanh sự thiên vị và thái độ của thí sinh.

MỚI NHẤT