Nghiệm

THỨ HAI CỦA BẠN (21/1): KIM NGƯU CÓ NHIỀU Ý TƯỞNG, BỌ CẠP NÊN TÌM KIẾM NGUỒN THU NHẬP MỚI

Hôm nay sẽ là một ngày mà Bảo Bình hơi lạc hướng, trong khi Song Tử sẽ gặp vài vấn đề trong công việc.