Học

VỤ ĐUỔI HỌC 7 HS NÓI XẤU GIÁO VIÊN: HIỆU TRƯỞNG XIN RÚT KINH NGHIỆM

Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Thanh Hóa về vụ việc đuổi học nhiều học sinh khi xúc phạm giáo viên trên facebook. Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường xin rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm khi đưa ra mức kỷ luật chưa phù hợp.

Giải pháp cho nỗi lo nghiện thuốc lá

Giải pháp cho nỗi lo nghiện thuốc lá

Tạp chí sức khỏe | Tài trợ