CÁC TỈNH, THÀNH TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19

CÁC TỈNH, THÀNH TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Tính tới ngày 28/3, tất cả các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước đã cho học sinh các các cấp nghỉ học để phòng chống COVID-9, ít nhất là thêm 1 tuần nữa (đến hết 5/4).