Học

QUÊN HỌC THUỘC LÒNG ĐI, ĐỂ GHI NHỚ HÃY DÙNG BẢN ĐỒ TƯ DUY

Bản đồ tư duy (Mind map) không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là sinh viên đại học và những người làm nghiên cứu. Trên thực tế, dù bạn là ai thì sử dụng bản đồ tư duy để ghi nhớ cũng đem lại những hiệu quả không ngờ.