Học

NGƯỜI THẦY TẬN TỤY HÀNG NGÀY ĐẾN TRƯỜNG CHỈ ĐỂ DẠY 1 HỌC SINH

Một mình thầy Trạch Phong dạy em học sinh tất cả 8 môn học.