Học

8 ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG PHÒNG THI THPT QUỐC GIA

Thí sinh thi THPT quốc gia không được đến muộn 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài, không mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi và gian lận thi cử.