TẠM BIỆT TÓC MÁI DÀI 'THẦN THÁNH’, PARK MIN YOUNG 'HACK TUỔI’ VỚI KIỂU MÁI THƯA NHƯNG CÓ ĐƯỢC LÒNG DÂN MẠNG?

TẠM BIỆT TÓC MÁI DÀI 'THẦN THÁNH’, PARK MIN YOUNG 'HACK TUỔI’ VỚI KIỂU MÁI THƯA NHƯNG CÓ ĐƯỢC LÒNG DÂN MẠNG?

'Thư ký Kim' Park Min Young F5 hình ảnh với kiểu tóc mới thưa khiến dân mạng được phen 'nháo nhào'.