Tranh vui: Những câu nói kinh điển của kẻ thứ 3

13/03/2018 14:57

Sự phản bội và người thứ 3 trong câu chuyện ngoại tình, dù có hàng vạn lý do giải thích cho việc này, dù đúng dù sai đều có lý lẽ riêng.

TIN TÀI TRỢ

Tú Uyên Baodatviet.vn

Tag: #người thứ 3   #những câu nói của người thứ 3   #ngoại tình