Scandal cầu thủ

Người yêu cũ Văn Toản đáp trả đanh thép: 'Tôi không bịa chuyện, tôi còn rất nhiều tin nhắn'

Người yêu cũ Văn Toản đáp trả đanh thép: 'Tôi không bịa chuyện, tôi còn rất nhiều tin nhắn'

'Nếu có chuyện gì hãy nói thẳng với tôi. Đừng nhắc tên tôi trong câu chuyện của hai người và đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi còn rất nhiều tin nhắn', Nguyệt Hà đanh thép.