Virus Corona lan rộng ở Trung Quốc và các nước

Công bố đường dây nóng cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Công bố đường dây nóng cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng đang diễn ra tại Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đã có những động thái đầu tiên nhằm bảo vệ công dân của mình.