Khủng hoảng Facebook lạm dụng dữ liệu người dùng

Nếu không muốn thấy quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ phải trả 150.000 mỗi tháng

Nếu không muốn thấy quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ phải trả 150.000 mỗi tháng

7 USD/tháng (150.000 đồng) là con số trung bình mà mỗi tài khoản facebook sẽ phải chi trả nếu không muốn nhìn thấy quảng cáo. Đây là con số được chia trung bình dựa trên số tiền Facebook kiếm được cho số lượng người dùng Facebook.