Phim Chạy Trốn Thanh Xuân

Những cái nhất của 'Chạy trốn thanh xuân': Nữ chính bị ném đá nhiều nhất, cái kết cũng 'lái lụa' nhất

Những cái nhất của 'Chạy trốn thanh xuân': Nữ chính bị ném đá nhiều nhất, cái kết cũng 'lái lụa' nhất

Khép lại 36 tập phim mới thấy 'Chạy trốn thanh xuân' hội tụ kha khá cái nhất mà không nhiều phim Việt có được.