Niên Đại Cam Hồng

'Niên đại cam hồng': Hóa ra Hà Minh Hàn chết cũng bởi ăn mì của Trần Vỹ Đình!

'Niên đại cam hồng': Hóa ra Hà Minh Hàn chết cũng bởi ăn mì của Trần Vỹ Đình!

Đến tận cuối phim, món mì chết người của Trần Vỹ Đình vẫn còn phát huy tác dụng!