Sing My Song 2018

Quán quân Sing My Song 2018: Lộn Xộn vẫn cứ là Lộn Xộn

Quán quân Sing My Song 2018: Lộn Xộn vẫn cứ là Lộn Xộn

Lộn Xộn band chia sẻ, việc sáng tác là một con đường dài, nhạc sĩ lúc này chưa sở hữu ca khúc hit nhưng có thể ở thời điểm khác sẽ có.