Ngày mới của bạn

Thứ Tư của bạn (23/1): Thiên Bình gặp may mắn, Cự Giải nên cẩn thận với bạn mới

Thứ Tư của bạn (23/1): Thiên Bình gặp may mắn, Cự Giải nên cẩn thận với bạn mới

Hôm nay sẽ là một ngày mà Song Tử muốn lưu giữ lại, trong khi Bảo Bình lại muốn thỏa hiệp.