Dịch Covid-19 ở Châu Á

Nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trên chuột cho kết quả khả quan

Nghiên cứu vaccine phòng virus SARS-CoV-2 trên chuột cho kết quả khả quan

Ngày 2/4, các nhà khoa học Mỹ cho biết những thử nghiệm ban đầu một loại vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2 trên chuột đã cho kết quả khả quan.