Dịch COVID-19 tại Việt Nam

Vừa tiếp tục công bố 4 ca mắc mới Covid-19: Ổ dịch Buddha ở TP. Hồ Chí Minh bất ngờ có thêm ca nhiễm

Vừa tiếp tục công bố 4 ca mắc mới Covid-19: Ổ dịch Buddha ở TP. Hồ Chí Minh bất ngờ có thêm ca nhiễm

Như vậy, Việt Nam đã có tổng cộng 237 ca mắc Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại.