Dịch Covid-19 ở Châu Âu

COVID-19 tại  Ý: Nhiễm mới thấp nhất từ đầu dịch, sẽ còn phong tỏa

COVID-19 tại Ý: Nhiễm mới thấp nhất từ đầu dịch, sẽ còn phong tỏa

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu thống kê từ đầu dịch, Ý ghi nhận số nhiễm mới một ngày ở mức thấp nhất, và khả năng nước này tiếp tục kéo dài phong tỏa.