5 lần đề xuất tăng thuế gây tranh cãi của bộ Tài chính

17/04/2018 14:54

Trong vòng hơn một năm, bộ Tài chính đã 5 lần đề xuất tăng thuế để 'theo kịp thông lệ thế giới'. Đáng nói, đó đều là những sắc thuế có ảnh hưởng đến đại đa số người dân.

Tag: #bộ Tài chính   #đề xuất tăng thuế   #thuế tài sản   #thuế thu nhập cá nhân