GenZ

Ở TUỔI 69, NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẤT CẢ 2 CHÂN CHINH PHỤC THÀNH CÔNG ĐỈNH EVEREST

Người đàn ông tàn tật 69 tuổi đang trở thành một hiện tượng khi chinh phục được 'nóc nhà của thế giới'. Đây là lần thứ 5 ông chinh phục thử thách đầy khốc liệt này.