GenZ

THÀNH CÔNG KHÔNG PHẢI LÀ 'BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?' MÀ LÀ 'BẠN CHẤP NHẬN ĐÁNH ĐỔI ĐIỀU GÌ?'

'Nếu bạn chấp nhận đánh đổi, bạn nhất định sẽ thành công' tác giả Mark Manson nói.