ĐỘ MIXI CÙNG FANCLUB MIXI GAMING CHUNG TAY QUYÊN GÓP 100 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐỘ MIXI CÙNG FANCLUB MIXI GAMING CHUNG TAY QUYÊN GÓP 100 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ CHỐNG DỊCH COVID-19

Tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng game thủ đang được thể hiện rõ rệt trong đại dịch Covid-19.