LMHT: 3 VỊ TƯỚNG ĐÃ 'MỌC RÊU' VÌ BỊ RIOT GAMES BỎ QUÊN HƠN 1 NĂM TRỜI

LMHT: 3 VỊ TƯỚNG ĐÃ 'MỌC RÊU' VÌ BỊ RIOT GAMES BỎ QUÊN HƠN 1 NĂM TRỜI

Dù đội ngũ cân bằng game của Riot hoạt động cực kỳ mạnh nhưng vẫn có 3 vị tướng chẳng hề được động chạm chút nào.