BẢN ÁN LƯƠNG TÂM VỤ BỐ ĐẦU ĐỘC 2 CON KHI BIẾT KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG

BẢN ÁN LƯƠNG TÂM VỤ BỐ ĐẦU ĐỘC 2 CON KHI BIẾT KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG

Sau khi biết 2 con không cùng huyết thống với mình, người cha độc ác ấy đã nảy sinh ý định giết 2 con rồi tự tử để vợ phải ân hận…

MỚI NHẤT