tiin.vn

24H

24H

ĐIỀU GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA Ở NHẬT BẢN: TÀU HỎA PHÁT RA TIẾNG CHÓ SỦA ĐỂ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN

Người Nhật nổi tiếng là chu đáo và sáng tạo, đây là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất.