XE BUÝT 'TRÈO' LÊN DẢI PHÂN CÁCH Ở SÀI GÒN, NHIỀU HÀNH KHÁCH HOẢNG LOẠN KÊU CỨU

XE BUÝT 'TRÈO' LÊN DẢI PHÂN CÁCH Ở SÀI GÒN, NHIỀU HÀNH KHÁCH HOẢNG LOẠN KÊU CỨU

Xe buýt đang đi thì lao qua phải, tông dải phân cách rồi 'trèo' lên các khối bê tông của dải phân cách. Nhiều hành khách trên xe buýt hoảng loạn kêu cứu.