tiin.vn

24H

24H

BÌNH DƯƠNG: NGỒI TRÊN LAN CAN, MỘT HỌC SINH LỚP 6 RƠI THẲNG TỪ LẦU 2 TRƯỜNG HỌC XUỐNG ĐẤT BỊ THƯƠNG NẶNG

Khi đang ngồi trên lan can phòng bộ môn, nam sinh lớp 6 bất ngờ với người lên phía trước và rớt thẳng từ tầng 2 xuống đất.