LỜI KHAI CỦA 2 ĐỐI TƯỢNG ĐỔ TRỘM DẦU THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

LỜI KHAI CỦA 2 ĐỐI TƯỢNG ĐỔ TRỘM DẦU THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê lái xe ô tô tải đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà tại Phú Thọ lấy chất thải.

MỚI NHẤT