TIN VUI GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19: TẦNG OZONE TỰ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG VÀ ĐANG DẦN HỒI PHỤC

TIN VUI GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19: TẦNG OZONE TỰ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG VÀ ĐANG DẦN HỒI PHỤC

Đây là tin vui hiếm hoi trong những ngày cả nhân loại đang đau đầu đối mặt với đại dịch Covid-19.